Co to jest Uzdrawianie Sercem?

Uzdrawianie Sercem jest formą Uzdrawiania Duchowego, opartą na medytacji i idei, że z każdą płaszczyzną energetyczną jesteśmy coraz bardziej ze sobą połączeni. Na fizycznej - ciała jesteśmy oddzieleni, potrafimy jasno określić granice ciała fizycznego, jego położenie w przestrzeni. Trochę mniej oddzieleni jesteśmy na płaszczyźnie emocjonalnej, jeszcze mniej na mentalnej, na poziomie Duszy i wyższych płaszczyzn duchowych. Na najwyższym, Boskim poziomie jesteśmy jednością. Łącząc się z drugą osobą na poziomie Duszy, co jest możliwe w stanie medytacji, czyli stanie zwiększonej świadomości, możemy stać się bardziej świadomi przepływu energii u drugiej osoby, jej potrzeb, oraz bezdotykowo, za pomocą świadomości obserwować tenże przepływ i ofiarowując Miłość pomóc w uwolnieniu blokad w przepływie energii na różnych poziomach (emocjonalnym, mentalnym, duchowym), które wywierają wpływ na poziom fizyczny.

Praktyka Uzdrawiania Sercem pomaga m.in.:

  • utrzymać ciało w zdrowiu lub przywrócić potrzebną mu równowagę,
  • zwiększyć akceptację siebie i innych,
  • uzyskac poczucie bezpieczeństwa i wewnętrzny spokój,
  • poradzić sobie z emocjami,
  • poprawić relacje z ludżmi,
  • zwiększyć radość życia.